Zajęcia grupowe

z matematyki

Zajęcia grupowe z matematyki pomagają przezwyciężyć trudności przed pracą zespołową oraz odpowiadaniem przed tablicą na forum klasy. W grupie skupiamy się na wspólnym omawianiu tematów, aby każdy uczestnik miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zobaczenia, w jaki sposób zadania analizują inni uczestnicy zajęć.

Dlaczego warto postawić na 

grupowe zajęcia z matematyki?

W grupie nabywa się wiele umiejętności, w tym niezwykle ważne u dzieci umiejętności komunikacyjne. Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia razem ze swoimi rówieśnikami wykazują większą pewność siebie i autoekspresję. Wszechstronny rozwój, a także nabywanie większej świadomości swoich umiejętności i samodzielności to kolejne benefity uczęszczania na grupowe zajęcia z matematyki.

Czy taka forma nauki

jest dla wszystkich?

Niekiedy zaległości programowe z matematyki są na tyle duże, że praca zespołowa może negatywnie wpływać na rozwój ucznia, dlatego o wiele lepszym rozwiązaniem będzie wybranie indywidualnych zajęć – dają one możliwość skupienia całej uwagi na danym problemie i szukaniu jego rozwiązania.

Poznaj ofertę lepiej

i zapytaj o nasze ceny