Matura z matematyki

Matura jest kulminacyjnym momentem w edukacji, który decyduje o przyszłości. Prawidłowo napisana pomoże Ci dostać się na wymarzone studia czy zdobyć specjalizację. Nie podchodź do egzaminu dojrzałości bez żadnego przygotowania. Nie ryzykuj swojej zaplanowanej ścieżki kariery. Zadbaj o przyswojenie materiału i zdobycie umiejętności, które sprawią, że matura z matematyki będzie dla Ciebie zwykłym zadaniem. Pod okiem doświadczonego nauczyciela poznasz techniki, a także całą metodologię, która ułatwi Ci rozwiązywanie zadań – niezależnie od ich trudności.

Dlaczego warto przygotować się

ze mną do matury z matematyki?

Stworzyłam dla Ciebie kompleksowe materiały, które wykorzystamy podczas wspólnych lekcji. Dokładnie wytłumaczę Ci najważniejsze zagadnienia, a kiedy tylko zauważę, że temat jest dla Ciebie wymagający, to rozłożymy go na czynniki pierwsze. Korzyści jest oczywiście znacznie więcej

 • Podejście z pasją – matematyka jest moją pasją, dlatego wiem, że zarażę Cię miłością do wzorów i analitycznego myślenia.
 • Wysoka skuteczność – moi kursanci osiągają oczekiwane wyniki i nie stresują się podczas egzaminu dojrzałości.
 • Przełomowy proces – moja wiedza z zakresu dydaktyki pozwala mi przełamać bariery nawet u podopiecznych, którzy nie mają pewności siebie.
 • Mobilność i wygoda – nie ma potrzeby, abyś wychodził z domu. Możemy uczyć się wspólnie w formie online.

Zrozumieć matematykę,

a nie tylko zapamiętać

Bezsensowne wkuwanie to przeszłość. Wspólnie skupimy się na zrozumieniu materiału, dzięki czemu zyskasz trwałą wiedzę i umiejętności. Z pewnością przydadzą Ci się one na studiach, jak i oczywiście w życiu prywatnym. Jakie dziedziny zostaną przeze mnie poruszone podczas zajęć?

 • Liczby rzeczywiste – działania, porównywanie, zaokrąglanie, wartości bezwzględne, pierwiastki.
 • Wyrażenia algebraiczne – potęgowanie, pierwiastkowanie, działania na wielomianach, wzory skróconego mnożenia, dzielenie wielomianów.
 • Równania i nierówności – równania liniowe z jedną niewiadomą, układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, nierówności liniowe z jedną niewiadomą, równania i nierówności kwadratowe.
 • Funkcje – funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, wykresy funkcji, monotoniczność funkcji, przesunięcia funkcji.
 • Ciągi – ciągi arytmetyczne i geometryczne, wzory na sumę n pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego.
 • Trygonometria – podstawowe pojęcia trygonometrii (kąt, sinus, cosinus, tangens), układy kątów prostych, trójkąty trygonometryczne.
 • Planimetria – figury płaskie (wielokąty, koła, okręgi), obwód, pole powierzchni, podobieństwo figur.
 • Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej – układ współrzędnych, wektory, proste i okręgi na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Poziom rozszerzony w małym palcu

Rozszerzona matura z matematyki? Mam na to sposób. Jestem nauczycielem, który doskonale wie, jak przygotować uczniów do egzaminu dojrzałości. Stosuję autorskie metody, skupiam się na głównych trudnościach swoich podopiecznych i bazuję na sprawdzonych materiałach. Wspólnie przygotujemy Cię do matury z matematyki. Jakie dokładnie tematy poruszymy?

 • Rachunek różniczkowy – pochodna funkcji, interpretacja geometryczna pochodnej, zastosowania pochodnej (np. maksimum funkcji, styczne do wykresu funkcji).
 • Rachunek całkowy – całka oznaczona, objętość brył obrotowych.
  Kombinatoryka – permutacje, wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami.
 • Statystyka – średnia, mediana, moda, wariancja, odchylenie standardowe.
 • Geometria przestrzenna – figury przestrzenne, objętość i pole powierzchni figur przestrzennych.